Zabıta Müdürlüğü

ZABITA  MEMURLUĞU 

Öncelikle halkımızın refah, huzur ve kaliteli yaşam haklarında en iyi hizmeti vermek, Belediye sınırları içinde beldenin düzenini sağlamak Yasaların emrettiği görevleri yerine getirmek Belediye Meclisinin ilçeyle ilgili almış olduğu kararları takip etmek ve uygulatmak, Belediye Encümeninin vermiş olduğu görevleri ve Belediye Başkanının vereceği yasalara uygun talimatları yerine getirmeyi misyon kabul ederek, Halkımızla iç içe olmak, yönetim ve halk arasında köprü oluşturmak, kaliteli hizmet vermekte en iyiyi ulaşmak, başarının temelinde yatan, gelişen teknoloji ve çağı takip edip teknoloji ve çağın getirdiklerinden faydalanmak ve Bu yüzden yeni çıkan  değişen kanun yasa ve yönetmelikleri öğrenerek bilgili bir şekilde hizmet vermek amaç ve daimi hedeflerimizdendir.    

 

Zabıta Hizmetleri birimi olarak İnsan Kaynaklarımız 1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Amiri, 9 Zabıta Memuru 2 Şoför olmak üzere toplam 13 personelden oluşup Bir araç ve bir motosiklet ile Zabıta hizmetlerini  İlçemiz Beş Eylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi NO.115 sayılı yerde bulunan Merkez Belediye Binamızın Zemin katındaki büromuzdan başarılı bir şekilde yerine getirmeye hedeflemiştir.

 

 Zabıtası Memurlarımız görevlerini;

5393 Belediye Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5179 Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Hakkında Yönetmelik, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Karayolları

trafik yönetmeliği , 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ÇED yönetmeliği, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma ile İlgili Kanun, İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği,831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanuna, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım  Hakkındaki Kanuna, 1580 sayılı Belediye Kanun, 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayarlar Kanunu , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Hakkındaki Kanun , 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Korunması Belediyelere Ait Tarihi ve Turistik yerlerin zarara uğratılmasına meydan vermemek, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı çevre Kanununa , 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu

2918 Karayolları Trafik Kanunu göre Karayolları Kenarına Yapılan Mücavir Alan İçindeki Binalardan belge istemek

Kanun, tüzük ve yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü olduklarını bilirler.

Birimimizde mevcut olan İnsan kaynaklarını Fiziki Kaynakları ve araç ve malzemeleri en uygun şekilde kullanarak Belediye yetkisinde olan işyerlerini ruhsata bağlamak, Açılmış ve açılacak olan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve  Eğlence yerlerini  kontrol etmek Hafta sonlarında işyerlerini açmak isteyen işyerlerine hafta tatili ruhsatı vermek,Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsatın iptali için gerekli çalışmaları yapmak. G.S.M İnceleme ve tespit komisyonunu toplayarak gerekli incelemeleri yapmak Gıda üretimi yapan işyerlerine gıda sicili vermek, Umuma Açık İşyerlerinin ruhsat verilmeden önce yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapmak, Verilen ruhsatları süresi içerisinde İlçe  Emniyet Müdürlüğüne, Sosyal sigortaya ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığına  bildirmek, Konaklama Tesislerinden Belediye denetimli otellerin aylık giriş Çıkış denetim formları İl Turizm Müdürlüğüne aylık olarak bildirilmek, Asker Aylığı, Fakir Aylığı, Mezar Yeri Ücretinden Muaf Olma ve Su Ton Bedelinden yararlanma Talebi İle ilgili Talep Sahiplerinin Maddi durum araştırması yapılarak gerekli birimlere bildirilmek, 4077 Sayılı Tüketicini Korunması İle İlgili Etiket İle İlgili 3 aylık  denetim Sonuçları Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü İle Kaymakamlık Makamına bildirilmek, Belediye gelirleri kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmış şahıslara encümen kararı ile ceza tebliğlerinin yapılması,  Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol ücreti tespiti yapılarak Rayiç bedeli hakkında şahıslara bilgi verilmek, Bayram kutlamaları törenler ve Belediyemizin organize ettiği eğlencelerde gerekli önlem tertibat düzeni almak. Kimsesiz ve Yolda Kalmış Olan vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırmak ve sahip çıkmak için gerekli çalışmalar yapmak, Dilencilik yaparak halkın manevi duyguların sömüren şahıslar toplanarak şehri terk etmeleri sağlanmak,İlçemizin bazı mahallelerinde yoğun olarak hayvan besiciliği yapılmaktadır. Bu tür mahalleler gezilerek hayvan gübrelerini sokak ve meydanlara dökerek çevre kirliliği yapmamaları yönünde uyarılarda bulunulmak Uyarı ve ikazlara uymayan vatandaşlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak sokak ve meydanlara dökülen gübreler Belediyemiz araç ve gereçleriyle şehir dışına taşınmak, Şehir İçerisinde Seyyar Satıcıların faaliyetlerini  belediyece gösterilen yerlerde sürdürmelerini sağlamak, faaliyetlerini yaparken halkı rahatsız etmelerini önlemek, Kaldırım ve Yol İşgali Yapan Esnafın İşgalliye Ücretinin toplanmasına Yardımcı olmak, 5179 Sayılı Kanuna göre talep edenler hakkında çalışma İzni Belgesi düzenlemek, İlçemizde bulunan halkımızın sağlığını ilgilendiren işyerlerinin  temizlik ve sıhhat yönünden denetleyerek gerekli ikaz uyarılar yapılarak uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmak, İlçemizde sebze pazarı yoğurt pazarı olarak faaliyet gösteren kapalı Pazaryeri ile Cuma günleri kurulan Müstahsil pazarlarında  vatandaşların sağlıklı ve rahat bir şekilde alışveriş yapmaları için gerekli önlemleri almak. Yine pazar günü kurulan sebze pazarı ve yoğur pazarında da vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanmak.  Adliyeye intikal etmiş olan davalarda ekonomik durum ile imza örnekleri araştırması ve adres tespiti hakkında bilgileri araştırmak. Doğal Afetler nedeniyle(Fırtına, Yağmur, kar v.s) zarar gören vatandaşlara yardımcı olmak ve zarar tespiti yapmak , Kanun Kapsamında Korunan yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshalar ile bandrolsüz CD, VCD, DVD ve Kitap Satışına izin vermeyip görüldüğü yerde el konmak, Maddi durumu olmadığı ve geçinme zorluğu çeken gariban vatandaşlara gıda ve yakacak yardımı için temin ve dağıtımını yardımcı olmak, Resmi Gün ve Haftalarda vatandaşlarımızın günleri kutlanarak  Halk ile Yönetim arasında köprü kurulması konusunda çalışmalar yapmak, Çeşitli sebeplerden Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla arayarak  dilek, talep veya şikayette bulunan vatandaşımıza yardımcı olmak, İlçemiz içerisinde tespit edilen veya yakınları tarafından Belediyemize müracaatta bulunan Psikolojik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedavilerinin yapılması için gerekli hastanelere nakillerinin yapılmasını yardımcı olmak.

        Birimimiz  insana öncelik vermeye, kamu malını korumaya, halka, hiçbir özel çıkar beklemeden, doğruluk, saygı, sevecenlik ve anlayışla hizmet etmeye, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan tüm gücümüzle çalışmalar yapmaya,kamu oyundan yararlanılarak elde edilen veriler değerlendirilmesi ile çalışmalarımızın yönünü tespit etmeye devam edecektir.