Fen İşleri Müdürlüğü

Kentte yaşam kalitesini artırıp, yaşamı kolaylaştırmak amacıyla kentsel altyapı çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yapılması amacıyla yürütülecek proje ve faaliyetleri yerine getirerek, halkımıza bu hizmetleri en hızlı şekilde ulaştırmak temel hedefimizdir. 5393 sayılı Kanunun üçüncü bölümünde yer alan Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluları başlıklı 14. maddesi çerçevesinde;

Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması, yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek, eski yolların ve kaldırımların tadilat ve bakımlarının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak, başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını. Kentteki Eğitim Kültür ve Sağlık Kuruluşları binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. diğer fiziki ortamın hazırlanması ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak, kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak, altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, imar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak, tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak, bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak, ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak, belediyemiz bütçesi çerçevesinde plan ve programların hayata geçirmek üzere  4734 sayılı kamu ihale kanununa bağımlı olarak yapılacak olan işleri projelendirip ihale edilmesini sağlamak, 4734 sayılı kamu ihale kanunu gereği yapılan ihale süreçlerini sonuçlandırmak, takibini yapmak ve hizmete açmak belirginleşen amaçlarımızdır.