Emlak Müdürlüğü

ÇEVRE TEMİZLİK VE EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLÂT SERVİSİ

Çevre Temizlik Vergisi:
İlçemiz ve mücavir alan dâhilinde Çevre Temizlik Vergisi Kanunu Çerçevesinde işyerlerinin çevre temizlik vergisi kaydının alınması, tahakkukun iptalini gerektiren durumlarda, işlem yapılması, ikametgah adresleri değişen mükelleflerin ilçe dahilinde ise adres değişikliği işlemleri, ilçe dışına taşındı ise mükellefiyetlerinin kapatılması işlemleri yapılmaktadır. İmar durumu, İskân ve inşaat ruhsatı almak isteyenler ile yeni su abonesi başvurusunda bulunanların Çevre Temizlik Vergisi kaydının kontrol edilmesi ve kaydı olmayanların yeni kayıtlarının alınması, Yeni açılan işyerlerinin ise işyeri açma ve hafta tatil ruhsatları alımı esasında çevre Temizlik Vergisi kaydının kontrol edilmesi ve kaydı olmayanların yeni kayıtlarının alınması, Yeni açılan işyerlerinin ise işyeri açma ve hafta tatil ruhsatları alımı esasında çevre temizlik vergisi kayıtları.

Emlak Vergisi:
Emlak Beyannamelerinin kabulü, yeşil kart ve yaşlılık maaşı formlarının ve emlak kaydı araştırması, tapudan gelen yollama listelerinin aylık olarak incelenerek vergi dairesine gönderilmesi, tapu satışlarında ( Tapu harç miktarlarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi, servise gelen (Emlak kaydı, emlak borcu vb.) yazılara cevap yazılması, yeni emlak vergisi beyannamelerinin bölge bazında arşivlenmesi, aylık bina, arsa, arazi vergisi tahakkuk listeleri ve eksiltilen tahakkukların listelerinin çıkarılması ve ilgili birime verilmesi.
Ayrıca alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerlerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabulü işlemleri yürütülmektedir. Borçlu mükelleflere ödeme emri gönderilecektir.

 

 

Nasıl Yardımcı Olabiliriz.?Canlı Destek Sağlayıcısı