Su Tahsilatı

Faaliyetleri, Mevcut su abonelerinin su sayaçları her iki ayda bir görevli memurlarca okunmak suretiyle su tahakkukları yapılmaktadır.Yeni su abone kayıt işlemleri müracaat oldukça yapılan işlemdir. Kalıcı konutlara yerleşen hak sahiplerinin su abone kayıtlarının devir işlemleri yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşın isteği doğrultusunda su aboneleri geçici olarak kapatılmaktadır. Endeks memurlarının tespiti veya vatandaşın şikayeti üzerine kaçak su kullanımı halinde, gerekli cezai işlemler uygulanarak su hattı iptal edilmektedir.

TOP