Genel Tahsilat

5393 ve 2464 Sayılı Kanunlar çerçevesinde Tahsilatı tahakkuka bağlı olan gelirler ile Tahsilatı Tahakkuka bağlı olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır. Genel Tahsilât Servisinde Tahsildarlar tarafından makbuz mukabili ya da borçlular tarafından banka havalesi ve posta çeki ile gelen gelirler, teslimat müzekkereleri ile bankaya yatırılmakta; tahsilatı yapılan vergi, ücret, ceza vb. gibi gelirler alt kalemlerine dağılımı yapılarak tahsildar irsaliyelerine, ilgili defter ve dosyalara işlenmektedir. Tahsildar irsaliyelerindeki veriler doğrultusunda günlük olarak bilgisayarda hazırlanan tahsilat müzekkereleri ikişer nüsha halinde düzenlenerek birer nüshası Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.
                Ay sonunda, günlük olarak kayda alınan gelirlerin dağılımını içeren irsaliye beyan özeti ve emanet hesaplarına ilişkin raporlar ikişer nüsha olarak çıkartılarak birer nüshası Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.
Düzenli Gelir getiren kiradaki mülkler, işgalliye alanlarında (pazaryeri, otobüs terminali, geçici işyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları,Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemleri bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütülmektedir

TOP