TARIM

İlçemizde 2.531 hane (16.114 kişi) geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. 
İlçemizde tarıma elverişli arazi miktarı 407.000 dekardır. Bu arazinin;  Ekili Arazi Miktarı; 240.257 dekar(% 55.1), Nadas Arazi Miktarı 106.157dekar (%25.1), Tarıma Elverişli Olan Kullanılmayan Arazi Miktarı 84.586dekar (%19.8)’dır.Çayır Arazisi 74.973 dekar, Mera Arazisi 815.057 dekar, Orman Arazisi 216.022 dekar, diğer (yerleşim yeri, taşlık, yol v.b.) 210.568 dekar‘dır.
        İlçemizde Tercan baraj gölü ve Göktaş baraj göleti mevcuttur. Her iki göl ve göletten Göktaş, Yaylayolu, Yalınkaş, Kurukol, Sarıkaya, Beşkaya, Bağpınar, Edebük, Büklümdere, Üçpınar, Altunkent, Çadırkaya, Çatakdere, Çayırdüzü, Gevenlik ve Gökçe olmak üzere toplam 16 köye ait tarım arazisi sulanabilmektedir. Ayrıca ilçe merkezine ait tarım arazisinin çok az bir kısmı da DSİ sulama kanalları sayesinde sulanmaktadır.

             
        İlçemizde yetiştirilen ürünlerden ekim alanları en fazla olanlar; Buğday 167.107 dekar,  Arpa 8.680dekar, Ş. Pancarı 3.172dekar ‘dır. Her yıl ortalama 8.000 dekar yem bitkisi ekimi gerçekleşmektedir. İlçemiz halkımız geçim kaynakları arasında önemli bir yeri olan hayvancılıkta, verimi artırmak amacıyla yem bitkisi ekim alanlarının artırılması için çalışmalar devam etmektedir. 

TOP