EĞİTİM DURUMU

EĞİTİM DURUMU 
İlçe Merkezinde;  1 Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (DPY), 1 Genel Lise, 1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, 3 İlköğretim Okulu, 1 Anaokulu, 1 Özel Dersane, 2 tane de Özel Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Ayrıca Müdürlüğü- müz bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi mevcuttur.

            Beldelerimizde; Mercan Beldesinde 1 Genel Lise, 2 İlköğretim Okulu ve 1 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi mevcuttur.
Çadırkaya Beldesinde  1 Genel Lise ve 1 İlköğretim Okulu mevcuttur.
Altunkent Beldesinde  1 Genel Lise ,  1 İlköğretim Okulu ve 1 tane de Özel Ortaöğrenim Erkek Öğrenci yurdu mevcuttur.

           Köylerimizde 25 köyde Okul mevcut olup; Başbudak İlköğretim Okulu n da 1-8 sınıflar mevcut olup, diğer köylerimizde 1-5 sınıflar olup birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır.

            İlçemiz Merkez-Kasaba ve Köy  Okullarında normal eğitim yapılmaktadır. Sınıflarımızın öğrenci sayıları Bakanlığımız normlarına uygun olup, bazı sınıflar hariç 30 öğrenciyi geçen sınıfımız yok gibidir.  39 Okul- 62 binada ve 201 derslikte eğitim-öğretim verilmekte, bu da ortalama bir dersliğe 20 öğrenci düşmekte olduğunu göstermektedir.  Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde derslik ihtiyacımız yoktur.

            Okullaşma oranına bakıldığında çağ nufusunun  %  98 i okullaşmış durumdadır. Kalan  % 2 lik kısmı  İlçeye dışarıdan gelen göçer çocukları ile az da olsa nufus kaydı bulunmayan çocuklardır. Hedefimiz okur-yazar oranını %  100 seviyesine çıkarmaktır.

            Merkez ve kasaba okullarımızın tümünde internet erişimi mevcut olup, 2008 yılı sonuna kadar bütün köy okullarımıza da internet erişimi sağlanacaktır. Hedefimiz bütün okullarımızın en iyi şekilde teknoloji ve internetin sunduğu imkanlardan yararlanmasını  sağlamaktır.

            Okul öncesi eğitim de de ilerlemeler kaydedilmiş, İlköğretim Okullarımızın bir çoğunun bünyesinde Anasınıfı mevcuttur. Ayrıca yeterli öğrenci sayısı olan  köylerimizde de Okul Öncesi eğitim yapılmaktadır. İlçemizde müstakil bir Anaokulu mevcuttur. Amacımız okul öncesi eğitimi imkanlar ölçüsünde en üst düzeye çıkarmaktır

TOP