EKONOMİK DURUM

EKONOMİK DURUM 
             Ekonomik hayatın varlığını genellikle ziraat ve hayvancılık oluşturmaktadır. İlçemizde 2.531 hane (116.114 ) kişi geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Çadırkaya Kasabasında 394 hane, 2062 kişi ile en çok tarım ve hayvancılık ile uğraşan yerleşim yeridir. İlçe nüfusunun %49’u geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.
İlçemizde küçük ticaret haneleri yanında gelişmiş mesleki iş sahası olmayıp, basit ve küçük iş kolları mevcuttur. 
             İlçede kooperatifçilik gelişme aşamasındadır. Esnaf  Kefalet Kooperatifi ile Altunkent ve Tercan İlçe Merkezinde faaliyet gösteren çiftçilere hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Odası mevcuttur.
           İlçe Merkezinde 1 banka şubesi bulunmaktadır. Bunun dışında ekonomik hayatı canlandırıcı fuar, sergi ve panayır gibi ekonomik örgütlenme sağlanamamıştır. 
Tercan Barajı Hidro-Elektrik Santrali tesisi tamamlanmış sol ve sağ sahil cazibe sulama kanalları ile de çiftçilerimizin su ihtiyacını karşılamaya başlamış ve arazinin %32,24’ü sulanabilir duruma getirilmiştir.

TOP